Aktualności


29.11.2019 r. - Nabór do Grupy Ratownictwa PCK Opole

Grupa Ratownictwa PCK Opole zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w Punkcie PCK w Opolu, ul. Sienkiewicza 2.


01.11.2019 r. - Udane akcje PCK w Otmuchowie

Młodzież czerwonokrzyska z Zespołu Szkół w Otmuchowie aktywnie włączyła się do realizowanych przez ZOR PCK zadań. Akcje realizowano w dniach 22 października oraz 1 listopada.


17.10.2019 r. - Młodzież czerwonokrzyska zwiedza Opolszczyznę.

W dniach 15 - 17 października ZOR PCK w Otmuchowie zorganizował wycieczki dla ponad 130 uczniów do stolicy województwa. Były to jednodniowe wyjazdy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym oraz aktywnych członków szkolnych kół PCK ze wszystkich placówek oświatowych.


09.09.2019 r. - Podsumowanie III edycji Żółtego Talerza na Opolszczyźnie

Zakończyła się III edycja Programu „Żółty Talerz” 2018/2019 r. w której uczestniczyło 250 dzieci z dwóch szkół. Środki finansowe na realizację Programu „Żółty Talerz” pochodziły od Kulczyk Foundation.


05.09.2019 r. - „Młoda Krew Ratuje Życie” - podsumowanie etapu okręgowego

Informacja o etapie okręgowym XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” (2018/2019) na Opolszczyźnie.


27.07.2019 r. - Wakacyjny Festyn HDK PCK w Otmuchowie

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera, dobra zabawa - to wszystko towarzyszyło Wakacyjnemu Festynowi Rekreacyjno - Sportowemu HDK PCK, który odbył się z okazji 100-lecia PCK 27 lipca na Stadionie Sportowym w Otmuchowie.


14.06.2019 r. - Festyn rodzinny ph "100 lat ! Na zdrowie".

14 czerwca w centrum Miasta Opole na Placu Wolności odbył się festyn PCK. Głównym założeniem festynu było pokazanie społeczności 100-letniego dorobku działalności PCK. Do organizacji festynu włączyli się działacze i wolontariusze PCK z całego województwa przede wszystkim z Brzegu, Otmuchowa, Paczkowa, Kędzierzyna-Koźle i Ozimka.


18.05.2019 r. - XXVII Okręgowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W sobotę, 18 maja 2019 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu odbył się etap okręgowy XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.


16.05.2019 r. - Młodzi ratownicy PCK na otmuchowskim zamku

W czwartek 16 maja w urokliwej scenerii otmuchowskiego zamku odbyły się XXII Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK. Tegoroczną imprezę z okazji 100-lecia PCK pod hasłem "Promujemy zdrowy styl życia" zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie.


14.05.2019 r. - Etap okręgowy - Turniej "Człowiek i jego środowisko" oraz olimpiada wiedzy

Dnia 14.05.2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudzicach odbył się etap okręgowy XVII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.


11.05.2019 r. - 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża 1919 – 2019. 8 Gala gorących serc

11 maja 2019r. w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu odbyła się niecodzienna uroczystość. Spotkali się ludzie wielkich serc, ludzie wrażliwi na niedolę drugiego człowieka i skorzy do niesienia pomocy. Atmosfera spotkania przepojona była życzliwością, dobrocią, czuło się, że tu odbędzie się niezwykłe spotkanie, na którym docenieni zostaną ludzie, którzy na co dzień , z wielkim zaangażowaniem służą ludziom będącym w potrzebie, ludziom słabszym, często chorym, mniej zaradnym – co nie umniejsza Ich człowieczeństwa.


11.05.2019 r. - Wojewódzka Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

11 maja w Opolskiej Filharmonii odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Gala była okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy wspierają na różnych płaszczyznach działania PCK (zarówno sponsorom, darczyńcom, instytucjom i zakładom pracy).


8.05.2019 r. - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku świętujemy podwójny jubileusz – 100. rocznicę powstania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.


19.04.2019 r. - Życzenia wielkanocne

17.04.2019 r. - V Opolskie Śniadanie Wielkanocne

W dniu 17 kwietnia na Rynku w Opolu odbyło się jubileuszowe – V Opolskie Śniadanie Wielkanocne. Jego organizatorem było Miasto Opole, Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu. Jak każdego roku patronat nad wydarzeniem objęli Biskup Opolski, Prezydent Miasta Opole oraz Przewodniczący Rady Miasta Opola.


27.03.2019 r. - Rozstrzygnięcie konkursów w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 27.03.2019 na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 5 odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego oraz konkursu poetyckiego pod wspólną nazwą „Polski Czerwony Krzyż – od 100 lat wszędzie dla Wszystkich”. Konkursy były zorganizowane w ramach cyklu obchodów 100 lecia Stowarzyszenia.


15.03.2019 r. - Etap okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 15 marca 2019 r. w Opolu odbył się etap okręgowy XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych. Zmagali się oni z testem składającym się z 40 pytań, specjalnie powołana komisja oceniała przeprowadzoną przez nich akcję prozdrowotną.


27.03.2019 r. - Turniej „Człowiek i jego środowisko” i Olimpiada Wiedzy w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 12.03.2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu odbył się etap rejonowy XVII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.


21.01.2019 r - Rowery rehabilitacyjne od PCK

W dniu dzisiejszym 10 trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych trafiło do potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Podarowano je dzięki hojności brzeżan, którzy wspierają akcje organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu, a w szczególności zbiórkę odzieży do specjalnych pojemników PCK rozstawionych na terenie miasta.


21.01.2019 r - Żółty Talerz

Od 2016 roku Polski Czerwony Krzyż realizuje program Żółty Talerz w dwóch opolskich szkołach tj.:w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu i w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. W 2018 roku programem objęto 250 dzieci. Wszystkie dzieci jadły to samo, nie było różnicy w podawaniu posiłków. Posiłki w szkołach były i są urozmaicone, bogate w witaminy.


18.01.2019 - 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
Z tej szczególnej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym
Członkom, Wolontariuszom i Pracownikom
za współpracę i wkładane w działania serce.
To dzięki ludziom dobrego serca nasza Organizacja przetrwała 100-lat.
Za wszystkie te lata serdecznie dziękujemy i życzymy nam wszystkim jeszcze większych osiągnięć i sukcesów na polu działalności humanitarnej.


Zarząd
Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

11.01.2019 r. - Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował w miesiącach od października do grudnia 2018 roku zadanie publiczne pn. „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”, finansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Głownem celem programu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi, uczęszczających do szkół z terenu województwa opolskiego, a także ich środowisk lokalnych.


04.01.2019 r. - Wiedza kluczem do zdrowia

W miesiącach listopad i grudzień 2018 roku Opolski Oddział Okręgowy PCK realizował program pn. „Wiedza kluczem do zdrowia”, finansowany z środków Miasta Opola. Głównym celem programu była szeroko zakrojona profilaktyka HIV/AIDS, która skierowana była do grup zawodowych szczególnie narażonych na ryzyko ekspozycji zawodowej tj. pracownicy policji, pracownicy straży miejskiej, pracownicy socjalni oraz nauczyciele.


03.01.2019 r. - X edycja programu profilaktycznego „Biały ząbek”

W Opolu zakończyła się dziesiąta - jubileuszowa edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph „Biały ząbek”, finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały przedszkolaki z rocznika 2012 i 2013, uczęszczające do 40 przedszkoli z ternu miasta tj. 1627 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł u najmłodszych.


23.12.2018 r. - Życzenia świąteczne

11.12.2018 r. - Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Otmuchowie

Otmuchowski Zamek gościł w dniu 11 grudnia 37 uczniów - zwycięzców etapu szkolnego XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Olimpiada organizowana była przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.


06.12.2018 r. - Toruńskie pierniki w Warszawie

Dnia 6.12.2018 r. uczniowie klasy 5a Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie udali się na wycieczkę szkolną do Warszawy. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu programu wsparcia systemu żywienia dzieci „Żółty Talerz”, stworzonego przez Kulczyk Foundation i PCK.


12.10.2018 r. - Wycieczki dla aktywnych członków SK PCK

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie po raz kolejny był organizatorem wycieczek dla aktywnych działaczy młodzieżowych , dzieci z rodzin uboższych. W 3 jednodniowych wyjazdach (2, 3, 4 październik ) do Wałbrzycha uczestniczyły 134 osoby (122 uczniów i 12 opiekunów) ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków.


09.10.2018 r. - „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”

9 października odbyła się II Gala „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.
Jeszcze nigdy tyle dobra nie zebrało się w Filharmonii Opolskiej - mówił witając nominowanych we wszystkich kategoriach wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy.


08.09.2018 r. - Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

W sobotę, 8 września 2018 r. w Kręgielni „OAZA” w Zawadzkiem odbyły się Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. To już ich druga edycja w tym miejscu, po kilkuletniej przerwie.


07.09.2018 r. - XV jubileuszowa edycja Turnieju pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”

Etap okręgowy jubileuszowej XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” (2017/2018)


03.09.2018 r. - III edycja Żółtego Talerza

We wrześniu 2018 r. na Opolszczyźnie ruszyła III edycja programu Żółty Talerz koordynowana przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Będziemy wspierać żywienie 250 dzieci począwszy od 1 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. w dwóch szkołach tj.: w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu i w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie.


26.06.2018 r. - Realizacja programu "Żółty Talerz"

W roku szkolnym 2017/2018 Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował program „Żółty Talerz” na terenie województwa opolskiego w 2 placówkach: w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu i w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie.


14.06.2018 r. - Pierwsza pomoc

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zakończył realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pierwsza pomoc” finansowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu. W ramach zadania przeprowadzono 14 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


27.05.2018 r. - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W ostatni weekend maja tj. 25 do 27 maja 2018 r. odbył się XXVI finał Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Łodzi.
Rywalizacja trwała w dwóch kategoriach (szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne).


26.05.2018 r. - Udana majówka krwiodawców w Paczkowie

W sobotę 26 maja w Paczkowie odbył się coroczny festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża i ich rodzin.


19.05.2018 r. - Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Opolu

W sobotę, 19 maja 2018r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Była to XXVI edycja dla szkół ponadgimnazjalnych i V dla szkół gimnazjalnych.


16.05.2018 r. - XXI Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK w Otmuchowie

W dniu 16 maja Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie po raz 21 zorganizował zawody pierwszej pomocy dla uczniów ze szkół podstawowych ph. „Promujemy zdrowy styl życia ”.


16.05.2018 r. - Turniej ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz Olimpiada Wiedzy o CK w Brzegu

Dnia 16.05.2018r. w sali stropowej Ratusza Polski Czerwony Krzyż w Brzegu przeprowadził etap rejonowy XVI Turnieju ph. ,,Człowiek i Jego Środowisko” oraz XIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.


12.05.2018 r. - Etap rejonowy XVI turnieju ph. "Człowiek i jego środowisko" w Opolu

W dniu 22 maja2018 roku odbył się etap rejonowy XVI Turnieju ph. „Człowiek i jego środowisko”. Uczniowie z 11 szkół podstawowych z terenu działania Oddziału Rejonowego PCK w Opolu, rywalizowali rozwiązując test z zakresu wiedzy o ochronie środowiska, ekologii i ekorozwoju.


08.05.2018 r. - UŚMIECHNIJ SIĘ! Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku, aby poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, podkreślić różnorodność naszej pracy i uniwersalność naszego podejścia, będziemy dzielić się jednym z najbardziej uniwersalnych symboli - uśmiechem.


09.04.2018 r. - Wielkanoc z PCK 2018

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu w imieniu wszystkich obdarowanych świąteczną pomocą składa serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia mieszkańcom naszego miasta, którzy wsparli tegoroczną akcję „Wielkanoc z PCK 2018”.


04.04.2018 r. - 300 placówek Żółtego Talerza

12 tysięcy dzieci w prawie 300 placówkach w całym kraju korzysta z programu, który zapewnia posiłki najbiedniejszym dzieciom. Kulczyk Foundation od września 2016 roku przeznaczył na ten cel już ponad 16 milionów złotych.


30.03.2018 r. - Życzenia świąteczne

28.03.2018 r. - IV Opolskie Śniadanie Wielkanocne

Już po raz czwarty z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 28 marca na Rynku Opola Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował Śniadanie Wielkanocne dla Mieszkańców Opola. Patronat nad wydarzeniem objęli Biskup Opolski, Prezydent Miasta Opole i Przewodniczący Rady Miasta Opola.


28.02.2018 r. - Żółty Talerz: 1,5 miliona posiłków i 10 mln zł w tym roku

Stało się! W tym miesiącu Żółty Talerz Kulczyk Foundation wydał półtoramilionowy posiłek licząc od jesieni 2016 roku kiedy to program wystartował. Mało tego – w 2018 roku na wsparcie żywienia dzieci fundacja Dominiki Kulczyk wyda 10 milionów złotych.


26.02.2018 r. - „Żółty Talerz” na Opolszczyźnie

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża od września 2016 roku realizuje program „Żółty Talerz” w 2 szkołach (w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu). Dożywianiem objęto 222 dzieci dzięki środkom finansowym przekazanym przez Kluczyk Foundation.


19.02.2018 r. - Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie podsumował swoją działalność za 2017 rok na Zjeździe Rejonowym, który odbył się 19 lutego w sali posiedzeń w otmuchowskim Ratuszu. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gminy Otmuchów i z Gminy Paczków oraz Sekretarz Miasta p. Artur Banasiak.


16.02.2018 r. - 45-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Agromet-Pilmet

W piątkowy wieczór, 16 lutego, w Zamku Piastów Śląskich odbyła się uroczystość z okazji 45-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Agromet-Pilmet, 35-lecia Związków Zawodowych Metalowcy w tym zakładzie oraz 110-lecia Federacji Związków Zawodowych Metalowcy.


22.01.2018 r. - Zawody gry w kręgle w Paczkowie

Rejonowa Rada HDK PCK w Otmuchowie zorganizowała pierwsze w tym roku zawody sportowe. Odbyły się w dn. 22 stycznia w paczkowskiej kręgielni. Rywalizowali ze sobą przedstawiciele klubów HDK PCK działających przy OR w Otmuchowie, przy FAMAD w Paczkowie oraz Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie.


17.01.2018 r. - Rozliczenie zbiórki publicznej w 2017r. przez Opolski Oddział Okręgowy PCK

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu (45-018) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego znak DOA-VI.622.1.2014 z dnia 14.01.2014 r. w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na terenie województwa opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał [...]


03.01.2018 r. - Żółty Talerz

II edycja programu „Żółty Talerz” na Opolszczyźnie jest kontynuowana. „Żółty Talerz” to program, który wspiera system żywienia dzieci w Polsce, preferuje wydawanie przede wszystkim pełnowartościowych i dobrze zbilansowanych posiłków głównych czyli obiadów dla dzieci. Program finansowany jest przez Kulczyk Foundation. Od października do grudnia na Opolszczyźnie dożywiano 222 dzieci w dwóch szkołach, tj. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu i Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. W tym okresie wydano 11 043 porcji posiłków. Zależy nam, aby główny posiłek dostarczał dziecku podstawowych składników odżywczych w odpowiednich porcjach dopasowanych do wieku i potrzeb dziecka. Program będzie kontynuowany do czerwca 2018 r.


14.12.2017 r. - Etap rejonowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 14.12.2017r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu odbył się etap rejonowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Etap ten poprzedzony był etapem szkolnym, w którym uczestniczyło 492 uczniów z 13 szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


04.12.2017 r. - Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

W ramach zadania publicznego finansowanego z Miasta Opola w okresie od 15 III do 30 XI 2017 r. udzielono pomocy 403 rodzinom/osobom. Beneficjenci otrzymali wsparcie w formie zakupu bieżących artykułów żywnościowych, artykułów higieny osobistej, środków czystości, odzieży i obuwia oraz paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


01.12.2017 r. - Więcej dzieci żywionych w II edycji Żółtego Talerza!

Nie tak dawno, bo we wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy drugi rok trwania programu Żółty Talerz. Gdy startowaliśmy w 2016 roku to ze zdrowymi posiłkami docieraliśmy do ponad 5000 dzieci, teraz żywimy ich już 7832 – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Kulczyk Foundation. Ogólnopolski program wspierania systemu żywienia dzieci Żółty Talerz wkroczył w zupełnie nowy etap. – Unowocześniliśmy właściwie wszystko. Dla dobra dzieci – dodaje Marta Schmude-Olczak.
[Pobierz informację prasową]

01.12.2017 r. - Bezpiecznie z PCK

Program finansowany był ze środków Miasta Opola. W ramach programu wspierano procesy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu miasta Opola. Zachęcano dzieci do zdobywania wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W programie udział wzięło 550 dzieci z 23 placówek.


30.11.2017 r. - Biały ząbek

Po raz kolejny Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach zadania publicznego realizował Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym. W programie finansowanym przez Miasto Opole udział wzięło 1733 dzieci z rocznika 2011 i 2012 z 41 przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu miasta Opola.


18.11.2017 r. - Wojewódzka Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Tradycyjnie już, z okazji Dni HDK PCK, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował uroczystą Wojewódzką Akademię. Odbyła się ona w sobotę, 18 listopada w Brzeskim Centrum Kultury.


01.11.2017 r. - UDANA AKCJA PCK W OTMUCHOWIE

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie, aby pozyskać pieniądze na pomoc potrzebującym, zorganizował akcję „Znicz”. Przeprowadzana jest od kilku lat z dużym powodzeniem.Cieszy się poparciem władz samorządowych, Księdza Dziekana oraz mieszkańców miasteczka.


23.10.2017 r. - konferencja dla Opiekunów Szkolnych Kół PCK i Klubów "Wiewiórka"

W dniu 23.10.2017r. w brzeskim Ratuszu odbyła się konferencja dla Opiekunów Szkolnych Kół PCK i Klubów "Wiewiórka" działających na terenie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu. Celem konferencji było podsumowanie działalności brzeskiego PCK w szkołach i przedszkolach oraz przedstawienie propozycji programowych na najbliższy okres.


17.10.2017 r. - III Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z natury EKO”

W dniu 17 października 2017r. odbył się Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z natury EKO” skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu miasta Opola. Festiwal odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu. Do udziału zgłosiło się 17 przedszkoli – 325 dzieci. Reprezentanci przedszkoli stanęli do rywalizacji w dwóch konkurencjach.


05.10.2017 r. - Wycieczka dla młodzieży czerwonokrzyskiej

ZOR PCK w Otmuchowie zorganizował 3 jednodniowe wycieczki dla aktywnych członków szkolnych kół PCK , dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym z placówek oświatowych Gminy Paczków ( 28.09.) i Gminy Otmuchów ( 2 i 5.10 ) , w których udział wzięło 128 osób.


23.09.2017 r. - Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

W sobotę, 23 września w Zawadzkiem w Kręgielni „Oaza” odbyły się Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK im. dra Karola Marcinkowskiego w Zawadzkiem i Opolski Oddział Okręgowy PCK.
W zawodach brało udział 11 drużyn reprezentujących Kluby HDK PCK z województwa opolskiego i drużyna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.


20.09.2017 r. - Narada opiekunów szkolnych kół PCK

Tradycyjnie co roku we wrześniu Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie organizuje spotkanie opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków


19.09.2017r. - Rozstrzygnięcie konkursu „Gorączka Złota”

W dniu 19.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Gorączka Złota” pod honorowym patronatem Pani Sabiny Nowosielskiej Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.


09.09.2017r. - Festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi w Paczkowie

W sobotę 9 września w Paczkowie w ogródku przyzakładowym „FAMAD” odbył się coroczny festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża ich rodzin oraz zaproszonych gości.


06.09.2017r. - Podsumowanie etapu okręgowego Turnieju Szkół ph „Młoda Krew Ratuje Życie”

Podsumowanie etapu okręgowego XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.


21.08.2017 r. - Apel

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w odpowiedzi na apel Pomorskiego Okręgu PCK zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc poszkodowanym w nawałnicach i burzach jakie przeszły nad Polską a w szczególności nad województwem pomorskim.

Skala strat jest ogromna. 5 ofiar śmiertelnych, około 50 rannych, żywioł uszkodził setki gospodarstw domowych wyniszczając dorobek całego życia wielu osób. Zerwane dachy, zniszczone liczne drogi i co najmniej kilkadziesiąt hektarów lasów.

Polski Czerwony Krzyż najstarsza organizacja humanitarna na świecie prowadzi specjalną zbiórkę środków, które będą przeznaczone n zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz pomoc w odbudowie zniszczonych domów osób, które ucierpiały.

Prosimy o wpłaty na konto PCK PL 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „BURZA”.

Za każdą wpłatę i pomoc bardzo dziękujemy.

Więcej informacji na www.pck.org.pl


19.08.2017r. - Najlepsi wędkarze wśród krwiodawców

Po raz czwarty odbyły się nad Jeziorem Otmuchowskim Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi PCK. Zorganizowali je Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie oraz Rejonowa Rada HDK PCK w dniu 19 sierpnia 2017 r. Współorganizatorzy imprezy to: Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK. Do sportowej rywalizacji o miano najlepszej drużyny stanęło 8 zespołów z klubów HDK PCK z Opolszczyzny.


24.06.2017 r. - WOJEWÓDZKIE ZAWODY WĘDKARSKIE W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Oddział Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK po raz piąty zorganizowali Wojewódzkie Zawody Wędkarskie im. Michała Kubala dla Honorowych Dawców Krwi nad Kanałem Gliwickim w Kędzierzynie -Koźlu. Odbyły się one w sobotę 24 czerwca 2017 roku. Współorganizatorami imprezy byli Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi w Kędzierzynie - Koźlu, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii p.w. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie - Koźlu oraz Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 1 w Kędzierzynie Koźlu.


20.06.2017 r. - BIEG PATROLOWY w Publicznej Szkole Podstawowej w ŁOSIOWIE

20 czerwca odbył się XIII Bieg Patrolowy. Impreza była okazją do promocji działań związanych z realizacją projektów: „Żółty Talerz” , „Szkoła Promująca Zdrowie” i „Trzymaj Formę”.


14.06.2017 r. - Ruch i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się międzyprzedszkolna olimpiada dla dzieci reprezentujące przedszkola publiczne z terenu miasta Opola. Organizatorem olimpiady był Urząd Miasta Opole, Polski Czerwony Krzyż i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.


20.06.2017 r. - SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA w PSP w ŁOSIOWIE

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia -„Jeden z dziesięciu”. Turniej był doskonałą okazją do podsumowania całorocznej realizacji programów: „Żółty talerz”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, i „Trzymaj formę”, realizowanej w klasie 4 innowacji „Zdrowie i bezpieczeństwo bez tajemnic” i działań Szkolnego Koła PCK.


12.06.2017 r.


Odszedł Człowiek
Została wdzięczna pamięć.

W dniu 12 czerwca 2017r. odszedł od nas

Ś.P. Ryszard Skorek

Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
i Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK,
wieloletni, ofiarny działacz naszego Stowarzyszenia.

W zmarłym tracimy dobrego, szlachetnego Człowieka
dla którego zawsze najważniejsze było dobro ludzi.
Dużo serca i troski w swoim działaniu poświęcał dzieciom.

W głębokim smutku pozostaje cała Rodzina Czerwonokrzyska
– członkowie, wolontariusze i pracownicy,
którzy składają serdeczne wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie.


14.06.2017 r. - Światowy Dzień Krwiodawcy

Krew darem życia, wspaniałym darem, darem bezinteresownym,
darem, który jest wyrazem miłości do Człowieka.

14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawcy to dzień będący wyrazem uznania i podziękowania za Waszą dobroć i serce.

W imieniu Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża życzymy Wam drodzy Krwiodawcy dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności i prosimy w imieniu Społeczeństwa nie ustawajcie w pełnieniu tej ważnej i niczym niezastąpionej misji.


09.06.2017 r. - Pierwsza pomoc

Zakończył się program finansowany przez Powiat Opolski ph. „Pierwsza pomoc”, który realizowany był w okresie od 11 IV 2017 r. do 9 VI 2017 r.
W ramach programu przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


03.06.2017 r. - Sportowe zmagania rodzin krwiodawców w Paczkowie

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy FAMAD w Paczkowie oraz Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizowali 3 czerwca w Paczkowie festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża i ich rodzin. Imprezę połączono z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy.


01.06.2017 r. - Mali wędkarze z okazji Dnia Dziecka

Po raz kolejny z okazji Dnia Dziecka w Januszkowicach zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci pod patronatem Pań Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla i Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


27.05.2017 r. - Wielki sukces

W dniach 25-27 maja 2017 roku w Zielonce koło Warszawy odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Nasze województwo, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, reprezentowała uczennica klasy I LO Zespołu Szkół w Otmuchowie - Julia Bukartyk, a w kategorii gimnazjum - Natalia Kmiecik z Zespołu Szkół w Skoroszycach.


26.05.2017 r. - Turniej oraz Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w Kędzierzynie-Koźlu.

W dniu 26.05.2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie - Koźlu odbył się etap rejonowy XV edycji Wojewódzkiego Turnieju ph " Człowiek i Jego Środowisko" oraz XII edycji Okręgowej Olimpiady "Wiedzy o Czerwonym Krzyżu".


25.05.2017 r. - Ta wiedza to skarb

W ramach realizacji programu pn. "Pierwsza pomoc" odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.


23.05.2017 r. - Turniej oraz Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w Brzegu.

Dnia 23.05.2017r. w sali stropowej Ratusza Polski Czerwony Krzyż w Brzegu przeprowadził etap rejonowy XV Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Celem turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.


20.05.2017 r. - Sprawozdanie z Okręgowych Mistrzostw PP PCK w Opolu z dnia 20 maja 2017r.

W sobotę, 20 maja 2017r. na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Była to XXV edycja dla szkół ponadgimnazjalnych i IV dla szkół gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Patronat nad zawodami objęli: Opolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.


17.05.2017 r. - XX Rejonowe Zawody PP PCK w Otmuchowie dla szkół podstawowych

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie po raz 20 zorganizował zawody pierwszej pomocy dla uczniów ze szkół podstawowych ph. "Promujemy zdrowy styl życia". W dniu 17 maja stawiło się 9 drużyn z placówek oświatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


13.05.2017 r. - Krwiodawcy strzelają

Tradycyjnie już w jedną z majowych sobót a dokładnie 13 w Wójcinie odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ich głównym organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy "Neapco Europe" Sp. z o.o. w Praszce.


11.05.2017 r. - Zdrowe odżywianie to dla mnie PESTKA!

W ramach realizacji programu „Żółty Talerz” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się akcja prozdrowotna. Dzieci przynosiły do szkoły łuskane pestki słonecznika, dyni, różne orzechy, żurawinę, morele, rodzynki. Z tych produktów zrobiono 300 pojemniczków ze zdrową mieszanką.


08.05.2017 r. - KLASOWY OGRÓDEK ZIOŁOWY

Dzieci założyły ziołowy ogródek. Zebrały informacje o ziołach, dowiedziały się jak wysiać, jak praktycznie posadzić. Dzieci posiały: melisę, oregano, bazylię, lubczyk, estragon, cząber, kolendrę, tymianek, majeranek, pietruszkę naciową, rzeżuchę, jarmuż, szpinak, koper i owies.


06.05.2017 r. - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dniu 6 maja 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu odbyły się XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych. W Mistrzostwach udział wzięło w sumie 8 zespołów ratowniczych.


25.04.2017 r. - Rejonowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Brzegu

W dniu 25.04.2017r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu zorganizował etap rejonowy XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych, które odbyłyby się w Parku nad Odrą w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.


12.04.2017 r. - III Opolskie Śniadanie Wielkanocne

To już trzecie Śniadanie Wielkanocne na opolskim rynku organizowane wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Urzędem Miasta Opola.
Uczestniczyły w nim m.in. organizacje pozarządowe, domy dziennego pobytu, Rada Seniorów Miasta Opola, ale przede wszystkim przedszkolaki i uczniowie szkół (również spoza Opola) zrzeszeni w Klubach Wiewiórka PCK i Szkolnych Kołach PCK. Na ponad 70 stołach, przygotowano kolorowe, własnoręcznie robione ozdoby wielkanocne oraz całe mnóstwo tradycyjnych smakołyków.


27.03.2017 r. - Naturalne sposoby wzmacniania odporności

W marcu ponownie odbyły się warsztaty kulinarne dla 60 osób, dzieci i ich rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. Zdjęcia zorganizowano w ramach realizacji programu "Żółty Talerz" finansowanego przez Kulczyk Foundation a realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż w Opolu.


22.03.2017 r. - Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu

W dniu 22 marca 2017r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Brzegu odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu połączony z Rejonową Konferencją Opiekunów Szkolnych Kół PCK.


21.03.2017 r. - Już 700 tysięcy pełnowartościowych posiłków trafiło do dzieci.

Zaczęło się we wrześniu. Pięć największych polskich organizacji pomocowych wraz z Kulczyk Foundation zawiązało sojusz. Powstała profesjonalna i unikalna koalicja na rzecz dzieci Żółty Talerz, która wspiera system żywienia najmłodszych w Polsce. Do marca dzieci dostały 700 tysięcy posiłków! Kolejny odcinek programu „Efekt Domina”, telewizyjnej serii o wspaniałych ludziach, którzy pomagają innym, opowiada właśnie o Żółtym Talerzu. Emitowany on będzie w niedzielę, 26 marca o godz. 11 w TVN.
[Pobierz informację prasową]


15.03.2017 r. - "Zdrowie mam w głowie, wzmocnij swoją odporność"

Dnia 15 marca 2017r. W Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie po raz kolejny spotkali się uczestnicy projektu "Żółty Talerz" finansowanego przez Kulczyk Foundation a realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż w Brzegu. Tym razem odbyły się warsztaty kulinarne pod hasłem: "Zdrowie mam w głowie, wzmocnij swoją odporność"


06.03.2017 r. - Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie podsumował swoją działalność za 2016 rok na Zjeździe Rejonowym, który odbył się 6 marca w sali posiedzeń otmuchowskiego Ratusza. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gmin Otmuchów i Paczków oraz Sekretarz Miasta Otmuchowa p. Artur Banasiak.


08.02.2017 r. - Rola cukrów w organiźmie

Podczas warsztatów kulinarnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu 8 lutego 2017 r. dowiedzieliśmy się wiele cennych informacji. Udział w nich wzięło 54 osoby tj.: dzieci i rodzice. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji programu „Żółty talerz” finansowany przez Kulczyk Foundation a realizowany przez Polski Czerwony Krzyż w Opolu.


06.02.2017 r. - Żółty Talerz przygotował już dla dzieci 420 tys. posiłków!

Stworzony przez Kulczyk Foundation sojusz wydał już 420 tysięcy smacznych posiłków dla dzieci w całej Polsce. Do sierpnia 2017 roku zostanie wydanych aż milion takich posiłków! Tak działa program Żółty Talerz, który żywi dzieci w szkolnych stołówkach oraz w świetlicach pozaszkolnych. Jest tam, gdzie dziecko siada do posiłku!
[Pobierz informację prasową]


06.02.2017 r. - Zdrowe, słodkie przekąski

Jesteśmy bogatsi w wiedzę, pozyskaliśmy ją podczas warsztatów, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. W warsztatach udział wzięło 30 osób – dzieci z rodzicami, które są uczestnikami projektu ”Żółty Talerz” finansowanego przez Kulczyk Foundation a realizowany przez Polski Czerwony Krzyż.


16.01.2017 r. - „Żółty Talerz na Opolszczyźnie”

„Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation. To program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci poprzez działania tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku. W naszym województwie program realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu.


10.01.2017 r. - Rozliczenie zbiórki publicznej w 2016 roku

Rozliczenie zbiórek publicznych w roku 2017r prowadzonych przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolu.


02.01.2017 r. - Powiat Prudniki promotorem honorowego krwiodawstwa”

W okresie od 8 listopada do 31 grudnia 2016 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwony Krzyż realizował zadanie publiczne „Powiat Prudnicki promotorem honorowego krwiodawstwa”. Bezpośrednim realizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Prudniku.


[ Zobacz wydarzenia z 2016r. ]

[ Zobacz wydarzenia z 2015r. ]

[ Zobacz wydarzenia z 2014r. ]

[ Zobacz wydarzenia z 2013r. ]

[ Zobacz wydarzenia z 2012r. ]

[ Zobacz wydarzenia z 2011r. ]

[ Zobacz wydarzenia z 2010r. ]